REGULAMIN

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

 • Zasady ogólne
  1. Psy uczestniczące w zajęciach muszą być:
   1. zaszczepione przeciw chorobom  zakaźnym
   2. zabezpieczone przeciw pchłom i  kleszczom
 • w szelkach typu guard lub szerokiej płaskiej obroży
 1. na smyczy minimum 3 metrowej lub lince treningowej minimum 8 metrów na zajęciach z tropienia
 2. zaopatrzone w ulubione smaczki na zajęcia treningowe
 1. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach z opiekunem prawnym pod warunkiem:
  1. dzieci winny być pod kontrolą opiekunów prawnych
  2. dzieciom zabrania się biegania, w przeciwnym wypadku będą wyproszone z zajęć
 • jeśli w przypadku niesubordynacji dziecka, ucierpiałby pies, wszelkie koszty terapii weterynaryjnej lub/i behawioralnej ponoszą opiekunowie prawni dziecka 
 1. Niedozwolone są kolczatki, obroże zaciskowe, kantary, smycze automatyczne oraz krótsze niż 3 metry.
 2. Wszelkie problemy zdrowotne, złe samopoczucie psa należy zgłaszać trenerowi przed zajęciami.
 3. Należy sprzątać po swoim psie.
 4. Za szkody wyrządzone przez psa, odpowiada właściciel.

 

 • Nieobecności:
  1. na zajęciach pakietowych tylko jedna nieobecność zgłoszona minimum 1,5 godziny przed rozpoczęciem zajęć jest usprawiedliwiona, z możliwością odrobienia zajęć w innym terminie.
  2. dobrą praktyką jest jak najwcześniejsze powiadomienie prowadzącego o nieobecności, co ułatwi rozplanowanie zajęć
  3. w przypadku tzw. siły wyższej, trener rozpatruje usprawiedliwienie nieobecności indywidualnie
  4. niezgłoszone nieobecności nie będą usprawiedliwiane,
  5. nieobecność nieusprawiedliwiona w zajęciach powoduje brak możliwości ich odrobienia w ramach wykupionego szkolenia, zaległość można nadrobić za dodatkową opłatą
  6. płatność za zajęcia nieusprawiedliwione nie podlega zwrotowi
  7. Suki w ciecze nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Jeśli cieczka wystąpi w trakcie trwania kursu, pakiet zostaje „zamrożony” na czas jej trwania, a suczka może powrócić na zajęcia w kolejny turnusie, lub w przypadku zajęć ciągłych (spacery socjalizacyjne, terapia węchem/tropienie użytkowe) 2 tygodnie  po zakończeniu cieczki.

 

 • Odwołanie  zajęć przez trenera
  1. ** w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych: silny wiatr, deszcz, temperatura powyżej 25 stopni Celsjusza lub poniżej minus 6 stopni Celsjusza trener może odwołać zajęcia, nie później niż 1,5 godziny przed ich rozpoczęciem. Zajęcia zostaną odrobione, a turnus przedłuży się o kolejny tydzień
  2. z powodu niedyspozycji, trener ma prawo odwołać  zajęcia na 24 godziny przed rozpoczęciem  zajęć raz na turnus, jeśli nie będzie zorganizowanego zastępstwa, zajęcia zostaną odrobione w kolejnym terminie, a turnus  przedłuży się o tydzień. W przypadku kolejnych odwołań, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie oznaczonym  ** lub udokumentowanego L4, uczestnik ma prawo do  skorzystania z zajęć w liczbie o  jeden więcej niż wynika z wykupionego pakietu.

 

 • Płatności:
  1. Płatność za zajęcia grupowe należy uiścić minimum tydzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć lub kolejnego pakietu. Brak płatności  jest jednoznaczny z rezygnacją w uczestnictwie z zajęć, a na to miejsce może zostać przyjęty inny uczestnik.
  2. Konsultacje telefoniczne są odpłatne proporcjonalnie do poświęconego czasu wedle stawki 150 zł za godzinę – to nasz czas, wiedza, godziny spędzone na dokształcaniu się poprzez uczestnictwo w kursach, seminariach i warsztatach.
  3. Nie prowadzimy konsultacji za pomocą wiadomości tekstowych.
  4. Płatności można dokonać:
   1. Przelewem: dane w zakładce „kontakt” na psiemiana.pl
   2. Przy użyciu terminala
 • Przez płatności PayU
 1. Gotówką